22.10.2018 - Výtvarná soutěž v Uničově

Žáci Základní školy Libina se zúčastnili výtvarné soutěže BAREVNÝ PODZIM 2018, kterou vyhlásila  DDM VILA TEREZA. Do soutěže se zapojili žáci 1. i 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy a člověka svět práce. Celkem se do výtvarné soutěže přihlásilo 189 prací a z toho 9 prací kolektivních a to z Uničova a okolí.

Z vybraných výtvarných i tvůrčích prací byly oceněni tito žáci:

1. stupeň:  Jaroslav Aubrecht  3. – zavařované ovoce, sova

2. stupeň:  Kateřina Molíková  6.A – strom – frotáž

     Ondřej Žáček 7.B  -vosková batika – listy

      7.A – kolektivní práce – podzimní postavičky z brambor a přírodnin

Žáci byli oceněni účastnickými listy a pěknými cenami.   Výstava všech prací probíhá v prostorách hlavní budovy DDM Vila Tereza v Uničově od 22.10. 2018. Vítězné práce jsou označené logem DDM .

Všem moc gratuluji a přeji další úspěchy ve výtvarných soutěžích. Velké díky patří rovněž vyučujícím.

Za předmětovou komisy výtvarné a hudební výchovy:  Mgr. Jana Talandová

2018 10 22 vytvarna soutez 01

2018 10 22 vytvarna soutez 02

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)