03.09.2012 - Zahájení školního roku

Prázdniny jako vždy uběhly velice rychle a my všichni, učitelé i žáci, jsme se opět vrátili do školy. Nový školní rok 2012/2013 byl zahájen v pondělí 3. září 2012 a určitě nejvíce zvědaví a napjatí byli ti nejmenší školáci, kteří tímto dnem začali plnit povinnou školní docházku. Prvňáčků nám letos nastoupilo nejvíce za poslední roky, celkem 39. Slavnostní přivítání těchto žáků se uskutečnilo opět v sále Kulturního domu Libina, kde byli přivítáni starostou obce Mgr. Ing. Tomášem Kobzou, ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Vojáčkem a třídními učitelkami Mgr. Růženou Menclovou a Mgr. Evou Štenclovou. Děti obdržely drobné dárky a byly dekorovány šerpou s nápisem Prvňáček 2012. Tím se z nich stali opravdoví školáci.

V tomto školním roce bude navštěvovat naši školu celkem 278 žáků. Je to zhruba o 10 žáků více, než v minulém roce. Po několika letech, kdy docházelo k poklesu celkového počtu žáků, je to příznivá zpráva.

Celkem bude mít naše škola v tomto roce 13 tříd. Dvě třídy, 1.B a 2. B, jsou umístěny v budově školy v horní části obce. Třídy 1.A, 2.A, 3., 4. a 5. budou v tomto šk. roce v budově školy u kostela a šest tříd II. stupně, tj. 6. až 9. třída jsou v budově školy u kina.

Prázdniny jsou také obdobím, kdy se ve škole provádí různé větší či menší opravy. Největší akcí těchto prázdnin byla rekonstrukce sociálního zařízení a vymalování prostor u tělocvičny v hlavní budově školy u kina, které bylo v naprosto nevyhovujícím stavu. Ta největší akce nás teprve čeká. Z rozpočtu obce byly vyčleněny finanční prostředky na výměnu oken v budově školní družiny, která by měla proběhnout ještě v tomto kalendářním roce.

Možná někdo namítne, že se měla raději vyměnit okna v budově školy v horní Libině, která jsou určitě v horším stavu. Na tuto budovu, stejně jako na hlavní budovu školy u kina, byla podána žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken. Obě tyto žádosti byly akceptovány, takže je reálná šance na získání dotací na tyto akce.

Na závěr bych chtěl popřát všem žákům i zaměstnancům naší školy úspěšný a bezproblémový školní rok, prvňáčkům přeji, ať se jim ve škole moc líbí a deváťákům přeji šťastnou ruku při volbě svého dalšího studia. A nám všem, kteří si tolik přejeme novou tělocvičnu a tak dlouho na ni čekáme, přeji, abychom se jí brzy dočkali. Určitě si ji naše obec zaslouží!

Foto

                                                                                       Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)