21. 06. 2021 - Projektový den mimo školu v Pevnosti poznání v Olomouci

Projektový den mimo školu v Pevnosti poznání v Olomouci

V pátek 18. června vyjely třídy 4. A a 4. B se svými třídními učitelkami a asistentkami za netradičním vlastivědným programem Život ve středověkém městě do Olomouce do Pevnosti poznání.

     Děti tam byly rozděleny do tří skupin. Každá skupina se svým pedagogickým doprovodem absolvovala u lektorů 3 části vzdělávacího programu – Život ve středověkém městě, Vědecká výtvarka a Planetárium. Následně jsme si mohli projít, prohlédnout a vyzkoušet všechny expozice v Pevnosti poznání.

     Po plnění úkolů z historie, kdy tvořili plány historických měst, porovnávali život ve středověku a novověku, řadili události na časovou osu, se žáci nadšeně oblékali do středověkých vojenských uniforem.

     V Planetáriu jsme se vydali na cestu vesmírem a prohlédli jsme si Sluneční soustavu. Každého zaujala možnost vstoupit do velkého modelu lidského oka nebo mozku.

Všechny exponáty byly interaktivní a naši žáci si je s radostí vyzkoušeli.

Ani nutnost používat roušky či respirátory nám nemohla zkazit příjemně prožitý den.

Třídní učitelky 4. A a 4. B

Projektový den

Projektový den2

Projktový den3

Projektový den4

Projektový den5Projektový den6

Projektový den7

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)