19.06.2020 - Organizace ukončení školního roku – vydávání vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci

Ministerstvo školství, společně s ministerstvem zdravotnictví díky příznivé epidemiologické situaci, upravilo mimořádná opatření ve vztahu ke školám a umožnilo tak, aby předání vysvědčení mohlo proběhnout téměř jako v běžném školním roce.

Vysvědčení tedy bude žákům vydáno v úterý 30. 6. 2020 v 9:00 – 9:30 hodin v kmenových třídách. Žáci, kteří nedocházeli do školy předají svému třídnímu učiteli před vstupem do budovy školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem.

Čestné prohlášení naleznete ZDEPokud nemáte možnost vytištění, lze si čestné prohlášení vyzvednout v budově ZŠ Libina 31 (u kostela) nebo ve vestibulu školy v budově ZŠ Libina 548 (hlavní budova).

 

Nevyzvednutá vysvědčení zůstanou uložena v kanceláři školy, vyzvednout je bude možné po dohodě na telefonním čísle 583233394, 601562383, 725720201.

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)