16. a 17.10. 2019 - Podzimní festival ptactva

Podzimní festival ptactva – Třemešské rybníky u Šumperka

 

Akce se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků ZŠ Libina v rámci přírodopisu a environmentální výchovy.

Žáci se v krásném podzimní scenérii Třemešských rybníků seznámili se životem ptactva žijícím v ČR a s jejich tahovými cestami. Dále měli možnost poznat práci ornitologů, vidět odchyt a kroužkování ptáků. V rámci akce si každá třída vytvořila krmítko pro přikrmování ptáků v zimě, rovněž se seznámili s tím, čím ptáky v zimě přikrmovat. V rámci plnění 11 úkolů si žáci obešli rybníky. Závěrem si žáci vytvořili ptáčky z přírodních materiálů v podobě zápichu a také se učili určovat ptáky z připravené prezentace. Akce se žákům líbila a hodnotíme ji jako velmi povedenou a přínosnou.

Velký dík patří i vyučujícím, kteří se akce zúčastnili: Ing. Vavrušové, Ing. Vitešnikové, Mgr. Urbáškové.

Mgr. Jana Talandová – koordinátorka EVVO

54321
(0 votes. Average 0 of 5)