05.04.2019 - UKLIĎME ČESKO

V pátek 5. 4. 2019 se celá naše škola zapojila do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. Cílem celé akce není pouze uklidit naši obec, důležitější je to, aby si děti, žáci, učitelé a ostatní lidé naší obce uvědomili, jak moc svým nevhodným chováním ubližují přírodě, a že pohled na pěkně uklizenou naši obec je zajisté hezčí, než když všude vidíme odpadky, které nám z rukou vypadávají „omylem“.

Každá třída v pátek ráno dostala jeden jutový pytel na smíšený odpad a jeden žlutý na plasty. Kdo si nedonesl rukavice, mohl si je zapůjčit. Takto vybaveni jsme se v 10:40 sešli před školou s jasným záměrem, posbírat co nejvíce odpadků. Ti nejstarší se vydali nejdále. Ostatní třídy se rozešly po nejbližším okolí školy. Kdo by si myslel, že jsme toho moc nenašli, ten by se pletl. Své by o tom mohli vyprávět deváťáci s jejich paní učitelkou třídní. Ti si dokonce museli volat i na obecní úřad, jelikož jim připravené pytle nepostačovaly.

Všichni jsme postupně během dvou hodin prošli stanovenou oblast a na závěr jsme se setkali na školní zahradě. Jediný pohled na některé z nás stačil, abychom se dovtípili, kde všude bylo nutné odpadky sbírat. Šesťáci se do úklidu pustili s takovou vervou, že jim nebylo zatěžko ušpinit svoji obuv a oblečení ve snaze vyčistit i náš potůček.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se této akce zúčastnili. Doufáme, že si vždy, než upustí nějaký ten papírek na zem, vzpomenou, kolik takových papírků museli oni během této akce posbírat.

Mgr. Alena Bartoňková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)