05.12.2019 - Naši čerti v klubu důchodců

V úterý 4. 12. se naši deváťáci vypravili v maskách čertů, andělů a Mikuláše do klubu důchodců, aby svou návštěvou potěšili libinské seniory. Přivítání bylo vskutku velmi přátelské. Mikuláš přečetl z Knihy hříchů jména těch, kteří během roku trochu zlobili, a naopak dědečky a babičky, kteří byli po celý rok hodní, pochválil.

Aby dostali nadílku, musel každý zazpívat vánoční písničku, nebo zarecitovat básničku. Některým deváťákům málem spadla brada, když slyšeli, jak dlouhé básničky si zejména babičky pamatovaly. Myslím, že toto setkání bylo velmi přínosné pro obě strany a užili si ho senioři i naši žáci.

Mgr. Ludmila Peštuková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)