04.09.2019 - Informace rodičům

Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, Vnitřní řád školního klubu, Vnirřní řád školní jídelny a Provozní řád školní jídelny a výdejny stravy jsou k nahlédnutí v listinné podobě v ředitelně školy a zde.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)