02.10.2017 - FIT IN na Třemešek

Začátek října patřil opět školní akci, kterou nazýváme FIT-IN. Obě šesté třídy vyrazily od pondělka do středy na pobytovou akci do sportovního areálu na Třemešku. Doprovázel je třídní učitel 6.B Ing. Hanák a za třídní učitelku 6.A zaskočila Ing. Vavrušová. Spolu s nimi se akce zúčastnila školní metodička prevence Mgr. Peštuková.

Pro děti byla připravena spousta aktivit v rámci zdravého životního stylu a primární prevence. Žáci pracovali ve skupinkách i samostatně, učili se sebepoznání, toleranci, odmítání negativních jevů, kouření, alkoholu, omamných drog a jiných vlivů, které se ve společnosti objevují.

Nečekala je však jen práce, ale také zábava. První den jsme se vydali na celodenní výlet na Rabštejn, který všichni zvládli bez problémů. Společně přežili stezku odvahy, i když se kolega Hanák všemožně snažil, aby jim noční cestu znepříjemnil. (Některá děvčata ječela již v půli cesty). Druhý večer byl věnován maškarnímu karnevalu s opravdu nádhernými a nápaditými maskami. Poslední večer jsme ukončili diskotékou.

Ubytování i jídlo byly jako vždy výborné a všem zúčastněným se pobyt na Třemešku líbil.

Mgr. Ludmila Peštuková

Foto

54321
(0 votes. Average 0 of 5)