01.06.2019 - Cesta kolem světa

Je název projektového týdne, do něhož se zapojili žáci a učitelé Základní školy v Libině. Na začátku si každá třída vylosovala kontinent a z něho vybrala stát, o kterém shromažďovala informace a na jejich základě zpracovávali žáci získané údaje. Pět dní spolupracovala celá třída i s třídním učitelem, stavěli, lepili, vyráběli, vařili a pekli.

                A tak mohli všichni v sobotu dopoledne představit výsledky svého snažení nejen ostatním třídám, ale především široké libinské veřejnosti. Školní zahrada se od rána změnila ve velikánskou mapu světa. V deset hodin prošel branou školy velký pestrobarevný původ, který zamířil na náměstí obce a zval všechny přihlížející k dalšímu programu. V čele průvodu mohli diváci spatřit ředitelku školy i zástupce, samozřejmě v dobových kostýmech. A za nimi už následovali Haiťané, černoši, indiáni, domorodci, piráti, Mexičané, sportovci z Brazílie, obyvatelé Asie i Evropy. Všichni se potom představili ve svých krásných vystoupeních na zahradě školy a také u svých stánků, kde nabídli návštěvníkům ochutnávky rozmanitých kuchyní a pro své malé kamarády měli připravené různé zábavné aktivity.

                Nesmíme zapomenout ani na kuchařky ve školní jídelně, neboť i tam jsme měli během projektového týdne jídelníček z celého světa. Všichni si pochutnávali např. na rizotu z Benátek, guláši po srbsku, ruské pečeni, chutnalo nám i kung-pao. Paní kuchařky, děkujeme.

O občerstvení se nám postarali třídní důvěrníci ze SRPDŠ, stánky půjčili naši hasiči.

                Velké poděkování si zaslouží taktéž rodiče našich žáků. Někteří i sami přiložili ruku k dílu, nezištně pomáhali, sháněli materiál a radili. A co přinesl projektový týden nám – dětem a učitelům? Nejprve nedůvěru, že lze něco takového uskutečnit, potom obrovskou práci, společné úsilí a nasazení a nakonec velkou radost z celkového výsledku.

Takže ještě jednou velké díky všem a zase někdy příště.

 Mgr. Ludmila Peštuková

2019 06 01 Cesta kolem sveta 03

 2019 06 01 Cesta kolem sveta 01

54321
(0 votes. Average 0 of 5)