01.04.2015 - Druhá noc s Andersenem v Libině

Již podruhé se uskutečnila ve spolupráci s místní knihovnou a členkami klubu důchodců Noc s Andersenem. Výročí tohoto slavného pohádkáře si přišli letos připomenout naši čtvrťáci. Do knihovny je se vší výstrojí dopravili obětaví rodiče. Někteří se loučili trošku s obavami, protože jejich ratolesti spali poprvé mimo domov.

Před budovou knihovny zasadili všichni společnými silami kouzelný strom pohádkovník. Potom se děti dozvěděly zajímavosti z Andersenova života a ukázkami z pohádek jsme si připomněli také kulaté výročí českého spisovatele Jana Drdy. Nejvíce se děti těšily na dobrodružnou noční hru, při níž plnily pohádkové úkoly. Musíme říci, že došly do cíle úplně všechny skupinky, a děti se dokonce vůbec nebály (některé jen malinko). Ve zbývajícím čase jsme hádali, doplňovali, malovali a jinak tvořili. Kdo měl ještě dost energie, mohl se vyřádit na čertovské diskotéce. Na závěr přišla babička Boženka a přečetla nám při lampičce krásnou pohádku na dobrou noc. Nikomu ani trochu nevadilo nepohodlné spaní ve spacáku na zemi.

Ale zase – kdo zažil kouzelnou noc mezi regály s knihami?

O všechny zúčastněné bylo velmi dobře postaráno. Členky klubu důchodců nás obětavě opečovávaly. Pochutnali jsme si na smaženém řízku, děti obdivovaly a pojídaly výborný dort, jablíčka a ráno i bohatou snídani.

Kluci i holky si mohli po celou dobu listovat v zajímavých knížkách, a dokonce se zapsat mezi stálé čtenáře knihovny a obdržet čtenářský průkaz.

Chtěla bych poděkovat vedoucí knihovny, členkám klubu důchodců a Univerzity 3. věku za jejich obětavost a velmi dobrou spolupráci. Snad se tato akce stane pěknou tradicí do budoucna.

Foto

                                                                                            Mgr. Ludmila Peštuková

54321
(0 votes. Average 0 of 5)