Výchovně-vzdělávací akce našich nejmladších žáků

Výchovně-vzdělávací akce našich nejmladších žáků

Ve čtvrtek 11.4. 2024 zavítali žáci prvních a druhých tříd v doprovodu svých pedagogů do Pevnosti poznání v Olomouci. Prvňáčci kouzlili s vodou a prostřednictvím zábavných her a pohybových aktivit si prohloubili znalosti o této kapalině a jejím zásadním významu pro život na Zemi. Součástí hravého a zároveň naučného dopoledne bylo i kreativní tvoření.  Žáci druhých tříd se v programu Lidské tělo jako puzzle blíže seznámili s koloběhem krve v těle a v rámci pohybové aktivity si vyzkoušeli jaké to je být červenou krvinkou. V kreativní dílničce si na závěr vyrobili mikroskopický obraz krve. Vzdělávací programy zaujaly svým obsahem nejen žáky, ale i pedagogy. Žáci odjížděli plni dojmů a nově získaných vědomostí. Rádi se sem opět vrátíme.

Pedagogové prvních a druhých tříd

54321
(0 votes. Average 0 of 5)