Škola na horním konci otevírá 4. třídu a navštěvuje ji 253 žáků