Škola na horním konci rozšířena na trojtřídní (třídy se však nenacházeli na jednom místě, ale ve třech různých domech a to č.p. 96, 99 a 145, později 489)