Testování

Vážení rodiče, 

od 6. ledna 2022 přechází naše škola opět na PCR testování. Z důvodu vývoje epidemiologické situace může nastat, že testování podstoupí všichni žáci, tedy i ti, kteří nemoc prodělali a jsou v ochranné lhůtě, a také ti, kteří byli očkováni. Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který bude žákům předán ve škole. 

Pokud je to možné, prosíme, aby děti podepsané souhlasy odevzdaly třídním učitelům nejpozději do 20. 12. 2021.

Pokud dítěti souhlas neudělíte, toto bude testováno testy, které si donese do školy s sebou. 

Vedení ZŠ Libina

Souhlas se zpracováním údajů

54321
(0 votes. Average 0 of 5)