Pasování na čtenáře

Ve středu 25. 5. 2022 se ve třídě 1. A konalo slavnostní pasování prvňáčků do řádu čtenářského. Při tomto malém obřadu děti doprovázeli paní knihovnice Lenka Janků, paní ředitelka Iva Navrátilová, pan starosta Aleš Skála a paní učitelka třídní Silvie Pecherová. Do třídy se přišli podívat také někteří rodiče a prarodiče. Malí školáci jim předvedli veršovanou pohádku O Sněhurce, ukázali pěkné čtení ze Slabikáře a společně řekli slib knihám. Paní knihovnice děti při pokleknutí dřevěným mečem pasovala na čtenáře, od paní učitelky dostaly pamětní list, pan starosta jim předal knihu O kocouru Modroočkovi a paní ředitelka je dekorovala odznakem čtenáře. Takový milý obřad je pro vstup do světa knih, knihoven, příběhů a ilustrací pro děti milou vzpomínkou.

Slibuji

ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček:

· budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského

· budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady

· budu se k nim chovat opatrně a s úctou

· budu je mít rád

54321
(0 votes. Average 0 of 5)