Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Školní rok uběhl jako voda a naši prvňáčci si už osvojili všechna písmena. Jsou téměř u konce slabikáře, pěkně čtou slova i celé věty. A tak proběhlo ve středu 7.6.2023 v prvních třídách pasování žáků na čtenáře. Milými hosty, kteří přišli podpořit žáky v tento jejich vyjímečný okamžik, byli starosta obce Libina, ředitelka ZŠ, zástupkyně pro I. stupeň a paní knihovnice. Děti měly připravené krátké pásmo básniček a písniček. Poděkovaly slabikáři za písmenka a slabiky, které je naučil. Pronesly slib čtenáře a pan starosta každého žáka pasoval dřevěným mečem. Od paní knihovnice dostaly děti tašku s oceněním a šerpu, třídní učitelé rozdávali pamětní listy. Na závěr si všichni pochutnali na tvarohovém koláčku. Žáci se na pasování velmi těšili a všichni si ho náramně užili. Ještě jednou děkujeme hostům, že si udělali čas a přišli mezi nás.

Žáci a pedagogové prvních tříd

54321
(0 votes. Average 0 of 5)