Nemeleme

Nemeleme

Dne 9. 5. nás na naší škole navštívil pan Šváb ze spolku Nemeleme, který si připravil pro žáky I. až IV. ročníku ekologické programy „Rostliny a jejich svět“ a „Půda aneb jak se žije rostlinám“. Žáci se v první části programu seznámili se světem rostlin, uvědomili si jejich význam pro ekosystém a ve druhé části se seznámili s půdním prostředím a jeho životem.

Mgr. Denisa Králová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)