Naši žáci v laboratořích Střední školy logistiky a chemie v Olomouci

Střední škola logistiky a chemie v Olomouci v letošním školním roce nabídla možnost vyzkoušet si práci v laboratoři našim žákům. 12 nejlepších řešitelů školního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika vyrazilo za programem Nebojte se chemie.

Cesta začala 7. 11. 2023 na vlakovém nádraží v Libině a než jsme se nadáli stáli jsme všichni v laboratořích.

Pracovali jsme pod vedením zkušené vyučující Dagmar Markové. Zvládli jsme stanovit i vypočítat celkovou tvrdost vody chelatometrickou titrací (vzorky jsme si vezli s sebou z domova). Také jsme si vyzkoušeli práci s několika přístroji. Sacharometrem jsme stanovili obsah cukru v našich nápojích a pH metrem pH krémů a šamponů, které doma používáme. Také jsme se zjistili, co tyto stanovené hodnoty znamenají.

Děkujeme paní Dagmar Markové i vedení SŠLCH za možnost vidět svět analytické chemie.

Mgr. Zdeňka Kamarádová   

54321
(0 votes. Average 0 of 5)