Mohelnické muzeum

Mohelnické muzeum

Dne 20.4.2023 se třída 4.B vydala do muzea v Mohelnici, aby zde prozkoumali pravěké artefakty nalezené v okolí Mohelnice. Žáci si prohlédli vykopávky datované do starší i mladší doby kamenné, doby bronzové i železné. Mohli se podívat i na rekonstrukci pravěké obydlí, předmětů každodenního života pravěkých lidí, a dokonce i pohřebiště.  V rámci exkurze si děti mohly prakticky vyzkoušet, jak se mlela mouka z obilí, tkala se látka, dále si mohly složit kostru mamuta, nebo nádoby z dřevěných či hliněných střepů. Na závěr si každý vyrobil svůj pravěké amulet s mamutím zubem. Dětem se výstava moc líbila především díky praktickým ukázkám života v pravěku.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)