30.06.2016 - U nás ve školní družině

   U nás ve školní družině odpočítáváme poslední dny školního roku a uzavíráme celoroční hru Mobi TREK – cestování proti času .Když jsme se na začátku hry v měsíci září seznamovali s tím, co nás každý měsíc čeká, nejvíce se děti těšily na indiány. Jejich slova: ,,Jé to je ještě daleko L“ už neplatí. Již druhý měsíc jsme na návštěvě právě u těchto obyvatel naší planety .Tančíme indiánské tance, zpíváme písničky, hrajeme si, jak si hráli malí indiáni. Vyrobili jsme si ponča, tomahavky, čelenky, hudební nástroje a totemy, malovali na obličej, vyzkoušeli indiánský běh, přiblížili si znakovou řeč, obrázkové písmo a indiánský slovníček. Třešničkou na dortu bylo indiánské odpoledne, kde jsme všichni řádili v indiánských maskách, každý kmen předvedl svůj tanec a vyzkoušeli svoji šikovnost : stavbu totemu, křesání kamínků, lov bizona, jízdu na ,,koních“, hod tomahavkem a lov skalpelů.

  O tom, kam děti zavítaly jsem tu už psala. Jen pro připomenutí. Podnikli jsme výpravu do pravěku, pohádek, za objeviteli a vynálezci a středověku .Při výpravě do středověku jsme vyráběli papírové meče, štíty a luky, malovali erby, utkali se v rytířském souboji a pokusili se chovat jako rytíři. Alespoň chvilku J. Kdybych měla dát časopisu Pastelka známku na vysvědčení, byla by to jednička. Z tohoto časopisu jsme náměty na hru čerpali a hra byla opravdu špičkově zpravovaná.

  Jarní období jsme věnovali soutěžím, které v dnešní době již upadají v zapomenutí a je to škoda. Děti cvrnkaly kuličky, hrály školku s míčem, švihadlovou princeznu, skákaly panáka a závodily na kolobrndách.

  Paralympiádou jsme si připomněli světový Den invalidů a děti poznaly, že život s  handicapem je opravdu hodně těžký.

V měsíci dubnu děti prožily barvičkový pohádkový týden, soutěžily při leteckém dni a za zahradě přistály, aby prožily Slet čarodějnic a čarodějů.

Připomněli jsme si, že i tatínkové mají svátek. Děvčata dělala práci tatínků – stavěla dům, zatloukala hřebíky a kluci úspěšně přebalili mimino a upekli pro všechny perník. Děti oslavily svůj svátek výletem do ZOO na Svatém Kopečku.

  Rozšouply se v soutěži Rozjezdy pro hvězdy, kde jsme byli svědky mimořádných výkonů našich mladých umělců a jako bonus vystoupila děvčata z 2. a 3. oddělení pod vedením Aničky Vráždilové s krásným tanečním číslem. Svoji šikovnost naše zlatíčka dokázala také ve výtvarných soutěžích –rytířský štít, erb, indiánská čelenka a v malování na chodníku před školou – to jsme oslavili Den Slunce. Vydali jsme se na Cestu za pokladem.

  V současné době je častým tématem realizace nových herních prvků na naší zahradě. Chtěla bych touto cestou poděkovat radě obce a zastupitelům za jejich přístup k této akci a paní Mgr. Zdeně Zahradníkové za prima spolupráci při organizaci výběrového řízení. A také našemu panu školníkovi Honzovi Číkovi za pomoc při odstraňování starých prvků.

  Přeji vám krásnou dovolenou plnou prima zážitků s vašimi dětmi

Milena Lehká, vedoucí vychovatelka ŠD

54321
(0 votes. Average 0 of 5)