26.06.2014 - Slavnostní vyřazení deváťáků

Konec školního roku znamená pro většinu školáků loučení se školou na následující dva měsíce prázdnin. Ti nejstarší, deváťáci, se se základní školou rozloučí již napořád. Stalo se již tradicí, že naši deváťáci se loučí slavnostním způsobem, spojeným se společenským plesem. Ten letošní se uskutečnil ve čtvrtek 26. června v sále Kulturního domu v Libině.

Zde se sešli všichni žáci obou devátých tříd, jejich rodiče a další rodinní příslušníci, třídní i ostatní učitelé, vedení školy a jako vždy také starosta obce Mgr. Ing. Tomáš Kobza. Všichni nejprve shlédli působivé taneční vystoupení žáků a jejich třídních učitelů. Poté následovala oficiální část, spojená s projevy ředitele školy, starosty obce i zástupců žáků obou tříd. Třídní učitelé pak ozdobili své svěřence absolventskými šerpami, z rukou pana starosty obdrželi žáci drobný dárek a po nezbytném fotografování následovala volná zábava. Zde se všichni přítomní za doprovodu tradiční hudební dvojice dobře bavili a žáci tak jenom potvrdili svou výbornou pověst. Obě třídy byly sice každá jiná, ale určitě patřily k těm třídám, na které se bude dlouho a v dobrém vzpomínat. O to smutnější a dojemnější bylo závěrečné loučení.

Chtěl bych ještě jednou všem žákům poděkovat za vše, co pro naši školu udělali a popřát jim hodně úspěchů v jejich dalším studiu.

Foto

                                                                                                 Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)