25.06.2010 - Slavnostní vyřazení deváťáků

     25. červen 2010 zůstane určitě dlouho v paměti žáků dvou devátých tříd libinské školy. Toto páteční odpoledne se totiž v krásně vyzdobeném sále Kulturního domu uskutečnilo jejich slavnostní vyřazení, kterým ukončili povinnou školní docházku.

     Celkem 34 k nepoznání nastrojených a upravených půvabných dívek a sympatických chlapců se v úvodu představilo v tanečních vystoupeních, která si nacvičili pod vedením svých třídních učitelek, Mgr. Milady Mrlinové a Mgr. Heleny Hrubé. Po projevech ředitele školy, starostky obce, třídních učitelek a zástupců jednotlivých tříd byli všichni žáci dekorováni absolventskými šerpami z rukou třídních učitelek. Starostka obce Ing. Jana Němečková se s žáky rozloučila jménem zřizovatele školy a předala jim na památku dárek. Na závěr první, slavnostní části dekoroval ředitel školy Mgr. Jaroslav Vojáček šerpami také obě třídní učitelky. Během  následující přestávky došlo na nezbytné společné fotografování, je přece třeba uchovat vzpomínky na tento den nejen ve svých myšlenkách. No a pak už se mohli všichni přítomní žáci i hosté věnovat zábavě, k tanci či poslechu hrál pan Hrubý se svou zpěvačkou. Věřím, že se všichni přítomní dobře pobavili a že na tuto akci budou dlouho vzpomínat.

     Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce, zvláštní poděkování si zaslouží členové výboru SRPDŠ, kteří se rovněž podíleli na zajištění akce.

Foto

                                                                                        Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)