01.09.2010 - Začátek školního roku

     Prvního září se žáci naší školy vrátili po dvou prázdninových měsících zpět do školy. Zvlášť významný byl tento den pro 21 našich nejmladších žáčků. Prvňáčci byli slavnostně přivítáni v obřadní síni Obecního úřadu za přítomnosti ředitele školy Mgr. Jaroslava Vojáčka, zástupce ředitele Mgr. Stanislava Polcra, starostky obce Ing. Jany Němečkové a třídní učitelky Mgr. Růženy Menclové.

       Na začátku nového školního roku usedne do školních lavic v naší škole celkem 267 žáků ve 14 třídách. Dvě třídy, 2.B a 4.B jsou umístěny v budově školy v horní části obce, v budově u kostela máme pět tříd a zbývajících sedm tříd je umístěno v hlavní budově školy u kina.

       Lépe se určitě nastupovalo žákům v horní části Libiny. Během hlavních prázdnin zde bylo provedeno vymalování tříd a ostatních prostor, takže se zde děti i zaměstnanci budou určitě cítit ještě lépe.

       Nový školní rok nám teprve nedávno začal. Chtěl bych tímto popřát všem žákům i zaměstnancům co nejpříjemnější a bezproblémový celý školní rok.

Foto

                                                                                         Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel školy

54321
(0 votes. Average 0 of 5)