24.01.2014 - Společenský ples SRPDŠ

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil společenský ples, který již dlouhá léta pořádá SRPDŠ ve spolupráci se Základní školou.

Po několika týdnech příprav, které spočívají v obcházení sponzorů se žádostí o příspěvek do tomboly, zajišťování občerstvení, zdobení sálu a dalších věcech, které dobře zná každý pořadatel podobných akcí, nastal očekávaný den, pátek 24. ledna. Ještě poslední přípravy a už nezbývá, než se nalíčit, nastrojit a vyrazit za zábavou. Jenže v této chvíli, kdy si každý dává záležet na tom, aby vypadal co nejlépe, došlo v celé Libině a okolí k přerušení dodávky elektrické energie. Pro pořadatele nastaly hodně kruté chvíle. Co budeme dělat? Nikdo nevěděl, jak dlouho budeme bez elektriky. Dostavil se pocit bezmocnosti. A právě v těchto chvílích se ukázala síla kolektivu. Vymýšlela se různá řešení tak, aby se mohl ples uskutečnit. A nakonec se uskutečnil!

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se svým dílem zasloužili o to, že se ples nakonec úspěšně uskutečnil. Samozřejmě jsou to všichni členové výboru SRPDŠ v čele s předsedkyní paní Magdou Hyánkovou. Nejsou to jen členové současní, ale dokonce i ti bývalí, jako manželé Kožouškovi a Janušovi. Uznání a obdiv zasluhují děvčata, která se postarala o opravdu nádhernou výzdobu sálu. Skvělý guláš a řízky nám připravily kuchařky Školní jídelny při ZŠ Libina. Zvláštní poděkování si určitě zaslouží členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Libina, pan Luboš Kristlík a pan Jaroslav Ferák, kteří nám zapůjčili novou elektrocentrálu, kterou shodou okolností několik dní před konáním plesu zakoupili. Pan Michal Horáček zase neváhal jet do Uničova, aby přivezl benzín na zajištění provozu této elektrocentrály. Rovněž svíčky, které pan Horáček zajistil a umístil na schody před KD, navodily kouzelnou atmosféru. Díky tomu mohl být ples kolem 21. hodiny zahájen. V tu dobu už bylo na sále hodně návštěvníků a další postupně přicházeli. Bylo zajímavé pozorovat příchozí návštěvníky, kteří byli překvapeni, že v prostorách KD je tolik světla. Bylo to díky nouzovému osvětlení, které po rekonstrukci elektroinstalace bezvadně fungovalo. Především dámy po příchodu jako první zamířily k zrcadlu ve vestibulu a kontrolovaly, jestli mají řádně oblečené vše, co mají mít a jestli se při líčení po tmě trefily na ta správná místa. Ve 23 hodin, kdy byla dodávka elektrické energie obnovena, už byl sál zaplněn, zábava byla v plném proudu a všichni se skvěle bavili s naší tradiční a jako vždy skvělou kapelou Trio Bene. Právě všichni účastníci tohoto plesu si zaslouží velké poděkování za to, že vůbec přišli, že se informovali u pořadatelů, zda se ples uskuteční a informace si navzájem předávali a že nenechali pořadatele, jak se říká, “ve štychu”. Vždyť peníze, které se na plese vydělají, jsou určeny právě pro žáky naší školy! Jsem přesvědčen, že na tento ples budou všichni dlouho vzpomínat.

Na závěr bych chtěl poděkovat paní Magdě Hyánkové, která by měla koncem tohoto školního roku skončit ve funkci předsedkyně SRPDŠ a která za dlouhých osm let vykonala spoustu užitečné práce.

                                                                                   Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)