23.04.2021 - Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Žáci ZŠ Libina se zapojili do kampaně, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody.

Soutěž vyhlásila organizace Recyklohraní aneb ukliďme si svět ve spolupráci se společností VEOLIA. Cílem kampaně bylo upozornit na význam vody a nutnost šetrného hospodaření s vodou, a to nejen v domácnosti, ve škole, v zaměstnání ale i na celé planetě.

Do soutěže se zapojilo celkem 11 žáků naší školy z I. II. stupně.

Z prvního stupně jsou to žáci 2. B třídy pod vedením

Mgr. Konvalinkové:

Jan Chlup, Adriana Malchárková a Sofie Pavlíková, kteří velice pěkně a kreativně ve svých dílech vystihli tématiku snížení spotřeby vody.

Z druhého stupně se do úkolu zapojili všichni žáci tříd 7.B, 8.A a 8.B v rámci předmětu výchovy k občanství. Jako nejkreativnější a nejoriginálnější byly vybrány práce těchto žáků. Ze třídy 7.B Nikol Beránková, Nela Hanáková, Sára Kozáková, Petr Vlček. Z 8.A to byly tyto žákyně: Adéla Brachtlová, Adéla Krischková, Kateřina Matějová a z 8. B Nikola Jakubčíková.

Žáci si mohli vybrat tyto formy práce:

Kreativní práce při tvorbě reklamy

Týmová spolupráce v rámci reklamního týmu na tvorbě reklamní kampaně

Práce s textem při vymýšlení sloganů a dalších doprovodných textů

Prezentační dovednosti

Proč je voda tak důležitá?

Sedmdesát procent našeho těla je tvořeno z vody. Voda přenáší v lidském těle živiny na správná místa, to znamená do buněk, mozku a svalů. Bez vody bychom se nemohli pohybovat ani dýchat, protože voda zabezpečuje vše, co se uvnitř nás odehrává. Stejně tak jako je voda důležitá pro člověka, je nepostradatelná i pro živočichy a rostliny.

S rychlým nárůstem počtu obyvatel na Zemi trvale stoupá spotřeba vody. Navíc kvůli znečišťování povrchových a podzemních vod

a nezodpovědnému hospodaření s vodou dochází k jejímu úbytku.

V současné době nemá asi 1,1 miliardy obyvatel naší planety přímý přístup k nezávadné vodě. Nejen že mají málo vody pitné, ale nemají ani dostatek nezávadné vody na mytí.

Mezi jednotlivými zeměmi jsou ve spotřebě vody značné rozdíly. V některých nejchudších zemích musí lidé vystačit s několikanásobně menším množstvím vody. Jinde se zase zbytečně plýtvá. Více než 2 mil. lidí ročně umírají jenom proto, že pijí znečištěnou vodu. Nedostatek nezávadné vody vede k tomu, že lidé onemocní a zároveň je odsuzuje k chudobě.

Česká republika patří k vyspělým státům a riziko nedostatku pitné vody zde zatím nehrozí. Ale i u nás vody ubývá. Dochází k jejímu znečišťování a také k neúměrné spotřebě. Stále více se navíc v posledních letech potýkáme s následky dlouhotrvajícího sucha a neřešenými problémy se zadržováním vody v krajině. Potřebovali bychom více mokřadů, tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, které zabraňují odtékání vody z krajiny a prospívají řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují místní klimatické podmínky a snižují riziko povodní.

Šetrná spotřeba vody

Průměrná spotřeba vody v českých domácnostech je zhruba 90 l na obyvatele za den. Např. v Praze však přesahuje 100 l na obyvatele. Ročně jde přibližně o 32 850 litrů na obyvatele. To není málo! Snížit její spotřebu není až tak těžké, jak by se možná na první pohled zdálo. Pro začátek je dobré si uvědomit, že jen 2 % ze spotřebovaného množství připadají na přímou konzumaci – tedy na pití a vaření. Nejvíce vody, celé dvě třetiny, využíváme na hygienu – tedy na osobní hygienu (35 %) a splachování na WC (31 %). Dále na praní prádla 11 %, mytí nádobí 7 %, zalévání zahrady 7 %, mytí auta 2 % a na ostatní zbývá 5 %. Existují konkrétní cesty, jak doma, ve škole nebo v zaměstnání každý z nás můžeme snižovat spotřebu vody.

Náměty, jak snížit spotřebu vody v domácnosti:

Přinášíme několik praktických tipů, které mohou v domácnostech snížit spotřebu vody o jednotky až desítky procent. Místo vany dejte přednost sprše – pokud se budete sprchovat každý den po dobu 5 minut místo napouštění vany, můžete ušetřit 1/3 vody – až 400 litrů za týden.

• Pořiďte si perlátory, úspornou sprchovou hlavici a pákové baterie, ty jsou o více než třetinu úspornější než klasické baterie.

• Pravidelně kontrolujte, případně vyměňte těsnění vodovodního kohoutku – kapáním kohoutku můžete promrhat až 90 litrů vody týdně.

• Při mytí rukou zavřete vodu během mydlení – proteče o třetinu méně vody.

• V koupelně mějte páku baterie permanentně nastavenou na studenou vodu, tím ušetříte teplou vodu. Při bleskovém mytí rukou nestihne teplá voda přitéct a zůstane v potrubí.

• Nádobí myjte v napuštěném dřezu, ne pod tekoucí vodou.

• Pračku i myčku zapínejte, až když jsou skutečně plné. Novější pračky si “vezmou“ jen takové množství vody, kolik do nich vložíme prádla.

• Na čištění zubů používejte kelímek – jestliže vodu necháte téct po celou dobu čištění, což jsou v průměru 2 minuty, vyteče 18–20 litrů, zatímco kelímek jsou pouhé 2 decilitry.

• Pořiďte si automatický WC stop, který se umístí přímo do nádržky, nebo si kupte nádržku s dvojitým či nově už i s trojitým splachováním.

• Při úklidu si napusťte vodu do kýblu, nemáchejte hadr pod tekoucí vodou.

• Nezapomínejte na využívání dešťové vody – dá se zachycovat například ze střechy. Dobře vám poslouží k zalévání záhonků, květin nebo trávy.

Prosím, šetřete vodou!!!

Zdroje:Internetové stránky www.vodnistrazci.cz. Metodická příručka a pracovní listy Fakulty stavební ČVUT v Praze (2019) s názvem Vliv člověka na koloběh vody.

Mgr. Jana Talandová, koordinátorka EVVO

Adriana Malcharkova 2.B. ZS LIBINA Zachrante vodu 2

Voda Honzík

Adela Brachtlova 8.A

 

Jak setrit vodou Nikol BERANKOVA 7.B. ZS LIBINA

Katerina Matejova 8.A. ZS LIBINA Nezname cenu vody dokud neni pryc

Voda je zivot Nela HANAKOVA 7.B. ZS LIBINA

Snizte spotrebu vody Sara KOZAKOVA 7.B. ZS LIBINA

Nikola

kampaň

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)