22. 06. 2021 - Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

My jsme malí žáci, máme rádi práci.

Vždy se do ní s chutí dáme, někdy si i zazpíváme.

První třída nepovolí, ukáže, co dovede,

když si v práci pomůžeme, všechno se nám povede.

A kdo nám v práci pomáhal nejvíce?

No přece náš kamarád -, Slabikář.“

Tato slavnost proběhla 15. června v místní knihovně. Pasováno bylo 22 prvňáčků, kteří předvedli něco málo z toho, co se za celý rok naučili. A opravdu se neměli za co stydět! Samotné slavnostní chvíli předcházelo pásmo básniček, ve kterém děti ukázaly své čtenářské dovednosti. Řekli jsme si, jak se máme ke knihám chovat, proč je dobré hodně číst a jak dále používat moudra, která jsou v knihách napsaná.

Nejlepší čtenářka Markétka přečetla za celou třídu „Slib čtenáře“. Po Slibu čtenáře převzali žáčci krásnou knížku a šerpu a od p. starosty dárky se sladkou odměnou. Děti zvládly za několik měsíců nejen poznávání všech písmen, ale umí je spojovat ve slova, slova ve věty, věty v krátké příběhy. Za ten krátký čas se naučily základy počítání, dozvěděly se spoustu zajímavého o okolním světě. Velký dík proto patří paní učitelce a rodičům, kteří jim na této těžké cestě za vzděláním pomáhají.

Lenka Janků – Knihovna Libina

Pasování na čtenáře

54321
(0 votes. Average 0 of 5)