20.04.2010 - RECYKLOHRANÍ 2.ročník

V rámci ekologické výchovy se naše škola zapojila do 2. ročníku celostátního školního programu RECYKLOHRANÍ.Organizátoři tohoto projektu jsou společnosti: ASECOL,ECOBAT, EKO-COM,EKOLAMP.

Tento projekt je zaměřen na třídění a recyklaci odpadů,spojený se soutěžemi , praktickými činnostmi…Za sběr a plnění úkolů se získávají body. Jak se nám dařilo?

Na chodbě v přízemí je od počátku školního roku umístěn speciální box-krabice na použité baterie, sběrná nádoba na drobný elektroodpad , nástěnka s instrukcemi pravidel sběru a informacemi o průběžném bodování za jednotlivé úkoly.Boxy na baterie byly též rozmístěny na všech budovách školy.Zapojili jsme se do všech úkolů .Spektrum úkolů bylo široké. Například: kvíz o odpadech,vytvořit mapu míst pro sběr odpadů v obci, vysledovat cestu odpadů od začátku,až po jejich konečnou recyklaci ,vytvořit nejoblíbenější elektrospotřebič,nebo sci-fi elektrospotřebič,rozsvítit vánoční stromeček a vytvořit novoroční přání pro RECYKLOHRANÍ . Nejobtížnější byl poslední úkol: ,,Co bychom měli vědět o osvětlení?“

Některé úkoly byly velmi náročné a neobešly se bez pomoci vyučujících.Zásluhou některých iniciativních žáků, jsme dosáhli hodnocení 940 bodů (s odvezeným odpadem to bude mnohem víc).Za kilogram baterií je 5 bodů.Ostatní elektroodpad je hodnocen 3 body. Za nashromážděný počet bodů si škola vybere dárek v katalogu odměn.Chtěla bych poděkovat těm co se zapojili, jak žákům,tak vyučujícím a vyzvat širší veřejnost o zapojení.Věřím ,že s vaší pomocí budeme ještě úspěšnější.Bližší informace o projektu na www.recyklohraní.cz.

Mgr. Ludmila Vorlická

54321
(0 votes. Average 0 of 5)