11.05.2009 - Škola v přírodě

       Ve dnech 11. – 15. května 2009 byli žáci 4.B třídy na ˇškole v přírodě v penzionu Horizont v Janoušově. Zúčastnilo se 12 žáků, z toho 6 děvčat a 6 chlapců.

       Počasí bylo příjemné, sluníčko svítilo, pouze vítr byl občas nepříjemný. I přes tyto výkyvy počasí se všichni dokázali bavit a užít si na čerstvém vzduchu spoustu legrace. Všichni žáci byli perfektní a pobyt v jiném prostředí pomohl stmelit kolektiv.

       Krajina kolem Janoušova je malebná a krásná. Právě ta se hodila do projektového vyučování, které neslo název „Zvířátka a ekologie prostředí“. V rámci tohoto projektu děti vyráběly zvířátka z polystyrenu, kreslily si je do svých deníků, hovořily o nich.

       Vycházky na čerstvém vzduchu byly samozřejmostí. Na nich se děti seznamovaly s krásami přírody, se zvířátky, ale i s místními obyvateli. Rovněž nemalou měrou k pohodě přispěl pohyb na čerstvém vzduchu při různých míčových hrách.

       V průběhu pobytu se uskutečnila beseda se zástupci Hasičského záchranného sboru ze Šumperka. Beseda se dětem líbila, dokonce si mohly odzkoušet pomůcky a oděv záchranářů. Byl to velmi poučně strávený čas.

       Také se organizovaly různé soutěže, a to jak ve družstvech, kde proti sobě soutěžili chlapci a děvčata, tak i v jednotlivcích. Každá soutěž byla ihned vyhodnocena a nejlepší byli odměněni.

       Předposlední den odpoledne nechybělo opékání na přírodním grilu spojené s povídáním, a to za účasti pana ředitele, který se přijel přesvědčit, jak děti prožívají dny v přírodě.

       V závěru předposledního dne večer byl uspořádán dětský maškarní rej. Děti si samy připravily masky a každý žák přednesl svou vlastní tvorbu. Za účasti pana ředitele bylo provedeno vyhodnocení s oceněním nejlepších masek. Současně byla každá z masek odměněna za snahu a dobrou prezentaci. Všechny děti byly perfektní.

       K ukončení týdenního pobytu bylo provedeno třídní paní učitelkou vyhodnocení a ocenění všech. Na každého se dostala nějaká odměna, nějaká pozornost od sponzorů.

       Závěrem lze říci, že všechny děti byly spokojeny a každému bylo líto, že to tak rychle uteklo.

       N a tomto místě je nutné poděkovat všem rodičům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu Školy v přírodě. Zejména se o to zasloužil pan Hartinger mj. zajištěním dopravy několika žáků na začátku i na závěr pobytu. Dále je třeba na tomto místě poděkovat za dárky od VZP Šumperk, které ochotně zajistila paní Brachtlová. Rovněž patří poděkování za příspěvek od paní Wiesnerové, paní Jílkové, paní Petříkové a paní Snášelové.

Foto

                                                            Všem moc děkuje třídní učitelka Milena Paděrová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)