06.6.2011 - Republikovém finále zeměpisné soutěže Eurorebus

Každý rok se žáci II. stupně naší školy zapojují do soutěže Eurorebus. Je to vědomostní soutěž zaměřená především na zeměpisné znalosti. První kolo probíhá korespondenčním způsobem, žáci vyplňují testy a odpovědní kupony se posílají na adresu pořadatelů. Podle počtu získaných bodů může třída postoupit do krajského kola.

V tomto školním roce se sice podařilo postoupit do Olomouce pouze jedné třídě, ale zato se jim podařilo něco, co se ještě nikomu z naší školy dosud nepodařilo. Ve veřejném krajském kole, které se uskutečnilo v neděli 3. dubna 2011 v Olomouci, se reprezentanti třídy 6.B umístili na 5. místě, které jim zajistilo účast v celorepublikovém finále v Praze!

To se konalo v pondělí 6. června v Top hotelu Chodov v Praze. I když se zde našim žákům nevedlo tak, jak by si určitě sami přáli, už samotná účast v republikovém finále je pro nás obrovským úspěchem a jistě i motivací pro další ročníky této soutěže. 6.B třídu v Olomouci i v Praze reprezentovala trojice Kamil Brachtl, Martin Jílek a Martin Petřek, v Praze s námi byla i náhradnice Martina Hartingerová. Děkuji jim za vzornou reprezentaci naší školy i celé naší obce.

Foto

                                                                                                 Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)