06.10.2018 - Koncert ke 100. výročí republiky

V sobotu 6. října uspořádaly Římskokatolická farnost a obec  Libina koncert ke 100. výročí republiky a k poctě sv. Václava. V kostele sv. Jiří zahrála vokálně experimentální skupina AFFETTO. Před ní však vystoupili žáci a učitelky naší školy s Legendou o sv. Václavu. Jejich výkon byl perfektní, zaslouží uznání a především poděkování.  Ne všichni by byli ochotni nacvičovat a pak přijít ve svém volnu a vystoupit před veřejností.

Chtěla bych proto poděkovat Veronice Kalusové za průvodní slovo, chlapcům Martinu Hrabáčkovi, Radku Suchému, Honzovi Vlčkovi a dívkám Adéle Lounové, Brigitě Hanzlové, Evě Liškové a Vlastě Zbořilové za zpěv. Velké díky patří také učitelkám Mgr. Konvalinkové, Mgr. Bartoňkové a Mgr. Vitešníkové.

                                                                                   Mgr. Ludmila Peštuková

2018 10 06 koncert v kostele

54321
(0 votes. Average 0 of 5)