04.04.2017 - Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 se bude konat v úterý 4. 4. 2017 od 13:00 hodin v budově u kostela.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, tedy děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let

S sebou k zápisu přineste:

1) rodný list dítěte

2) vyplněný dotazník pro rodiče žáka

3) příp. soudní rozhodnutí (pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě).

 

Pozn. ze školského zákona: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)