03.09.2018 - Vítání prvňáčků

Začal nový školní rok

Jako každý rok nám všem prázdniny velmi rychle uběhly a opět nastala chvíle počátku nového školního roku, nových začátků, nových povinností, ale i nových radostí.

Asi jste se již doslechli o několika změnách, které hned na začátku tohoto školního roku všichni žáci pocítili. Nově se v naší škole setkávají s několika neznámými tvářemi včetně mě jako ředitelky školy a částečně i učitelky matematiky. Dále s paní učitelkou, kterou už někteří z vás znají z dřívějších let, paní Mgr. Janou Talandovou, se kterou budou žáci trávit hodiny přírodopisu, výtvarné výchovy, výchovy ke zdraví a člověk a svět práce. Mimo jiné je také třídní učitelkou 6. A. Další novou tváří je paní Mgr. Michaela Volková, pro tento školní rok třídní učitelka 7. B a hlavně učitelka matematiky. Největší změna čekala žáky 8. ročníku, kteří jsou nově rozděleni do dvou tříd a to 8. A a 8. B. Jako třídní učitel se bude 8. B věnovat další nová posila učitelského sboru, tentokráte muž pan Mgr. Leoš Minář, učitel tělesné výchovy a cizích jazyků. Poslední novou tváří na hlavní budově je paní Ing. Jana Vitešníková, která bude vyučovat chemii, přírodopis a některé další předměty.

Několik nových tváří můžete zahlédnout i na dolní škole u kostela, kde nově začala působit paní Mgr. Silvie Pecherová jako třídní učitelka 3. B, Mgr. Lucie Veselá jako třídní učitelka 4. B a Mgr. Andrea Vašková, třídní učitelka 2. A, která nastoupí v říjnu.

Naopak během prázdnin jsme se rozloučili s panem ředitelem Mgr. Jaroslavem Vojáčkem a panem učitelem Mgr. Zdeňkem Šenkem. Tímto bych jim chtěla moc poděkovat za práci, čas a energii, kterou naší škole věnovali a popřát hodně štěstí v dalších životních krocích.

V novém školním roce nás čeká mnoho příjemného: jedničky v žákovských knížkách, soutěže, olympiády, besedy, koncerty, exkurze, vycházky, výlety, focení, výuka plavání, lyžařský výcvikový kurz, samozřejmě i akce, které znáte z dřívějších let (Vánoční akademie, Král a královna školy,…), prázdniny, státní svátky a mnoho dalšího, ale i méně příjemného učení se, zkoušení, domácí úkoly, referáty, příprava na testy i písemné práce, špatné známky a u některých možná i poznámky.

Jako škola budeme opět zajišťovat širokou nabídku zájmových kroužků, o kterých se žáci podrobně dozvědí v průběhu měsíce září.

Do školních lavic letos samozřejmě zasedli i naši noví prvňáčci, kteří 3. 9. 2018 začali plnit povinnou školní docházku. Na Obecní úřad Libina s nimi přišli rodiče a často také prarodiče, kteří se pyšně účastnili prvního školního dne svých dětí a vnoučat. První školní kroky jim pomohli zvládnout naši deváťáci, kteří je symbolicky předali jejich třídní učitelce Mgr. Naděždě Kalivodové. Následně byl každý šerpou označen za právoplatného prvňáčka, slavnostně přivítán a obdarován malým dárečkem, který předal pan starosta Mgr. Ing. Tomáš Kobza.

Na závěr našeho prvního společného setkání jsme si všichni prohlédli krásně a nápaditě vyzdobenou třídu, ve které budou naši nejmenší trávit spoustu zajímavých chvil.

Věřím, že po trošku hektičtějším začátku nám všem půjde spolupráce jako po másle a budeme společně naši školu dále rozvíjet, zlepšovat a navzájem si předávat to nejlepší, co v nás je. To samozřejmě platí jak pro učitelský sbor, tak pro naše žáky.

Dovolte, abych na závěr vyslovila přesvědčení, že si po práci užijeme určitě i legraci a nadcházející školní rok bude takový, že na něj budeme rádi vzpomínat.

Proto přeji všem, žákům, učitelům, správním zaměstnancům ale také rodičům, ať je tento školní rok pro vás rokem pohodovým a úspěšným.

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

2018 09 03 Vitani

54321
(0 votes. Average 0 of 5)