Změna v testování

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě mělo v posledních 30 dnech pozitivní PCR test, dodejte, prosím, třídním učitelům co nejdříve certifikát o prodělané pozitivitě.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se s účinností ode dne 31. ledna 2022 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. ledna 2022, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN, tak, že:

 1. v bodě V/1 písmeno c) zní:

 „c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření nebo podle mimořádného opatření o testování ve školách u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, nebo“,

2. v bodě V/1 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.“,

Na základě tohoto mimořádného opatření nemusí být dětikteré v posledních 30 dnech byly pozitivně PCR testovány, dalších 30 dnů od pozitivního testu testovány.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení. 

Pěkný den a následující víkend

Vedení ZŠ Libina 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)