Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

Máme 29 nových prvňáčků

Letošní školní rok začal pro nové prvňáčky tradičním slavnostním přivítáním v obřadní síni obecního úřadu za účasti pana starosty, paní ředitelky školy, paní zástupkyně pro 1. stupeň, jejich třídních učitelek, rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Však to byla velká slavnost!

Všechny školáky přivítala paní ředitelka Mgr. Bc. Iva Navrátilová. Moudré rady do školního života jim předal pan starosta Mgr. Aleš Skála. Každou první třídu přivítala paní učitelka třídní. I. A Mgr. Silvie Pecherová a I. B Mgr. Eva Štenclová. Po uvítání následovalo pasování prvňáčků. Noví žáčci naší školy dostali krásnou bílou šerpu s nápisem a drobné dárečky. Následovalo první společné focení. 

Druhý školní den se prvňáci poprvé posadili do školních lavic ve svých třídách. V budově u kostela je 1. A, kterou navštěvuje 10 chlapců a 5 děvčat.Do třídy 1. B, která je umístěna v budově školy v horní Libině, nastoupilo 10 chlapců a 4 dívky. Na děti čekaly nazdobené třídy a lavice plné krásných školních pomůcek, nových učebnic a sešitů. Počáteční nejistota a menší obavy dětí co se bude ve škole dít, se brzy rozptýlily. Nyní již dělají první krůčky na své dlouhé cestě za vzděláním.

Přejeme jim, aby se jim stále dařilo a zdárně došly do cíle.

Mgr. Silvie Pecherová a Mgr. Eva Štenclová

54321
(0 votes. Average 0 of 5)