Stanovisko zaměstnanců Základní školy Libina k jednodenní výstražné stávce, která se má uskutečnit dne 27. 11. 2023

My, zaměstnanci Základní školy Libina, souhlasíme s výstražnou stávkou, jejímž hlavním cílem je splnění požadavků na zajištění podmínek pro kvalitní vzdělávání, a  zároveň vyjadřujeme také svůj nesouhlas s dalším poklesem platů především nepedagogickým zaměstnanců.

Vzhledem k situaci zejména Vás, rodičů a zákonných zástupců, však bude výuka na Základní škole Libina probíhat dne 27. 11. 2023 standardně dle rozvrhu jednotlivých tříd, a činnost školní družiny bude zajištěna.

Zaměstnanci ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)