24.03.2006 - Pěvecká soutěž v anglickém jazyce

Dne 24. března 2006 se na naší školičce u kostela pořádal 2. ročník anglické pěvecké soutěže. K našemu překvapení se přihlásil úctyhodný počet soutěžících, a to celkem 14! Pěveckého klání se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd. Bylo tedy z čeho vybírat. Zpěváci měli za úkol naučit se jednu anglickou písničku jednodušší a jednu složitější. Zpívali písničky, které se naučili v hodinách nebo které si sami zvolili.

V odborné porotě seděly tyto paní učitelky: p. uč. Marcela Vránová, p. uč. Marta Kurucová, p. uč. Lucie Lysáková a p. uč. Irena Kučerová. Mezi soutěžícími se vyskytoval dokonce jeden mladý muž, a to Kryštof Grygar z 5. B!

Porota vůbec neměla lehký úkol. Soutěžící se pod zodpovědným vedením jejich vyučujících důkladně na pěvecký boj připravili a zazpívali jak nejlépe dovedli. Po náročné poradě bylo rozhodnuto takto:

V kategorii 4. tříd se na 1. místě umístila Klárka Zbořilová ze 4. B  

                               na 2. místě se umístila Michalka Johanová ze 4. B

                               na 3. místě se umístila Helenka Červinková ze 4. A

 

kategorii 5. tříd se na 1. místě umístila Kristýnka Vránová z 5. A

                                 na 2. místě Kryštof Grygar z 5. B

                                 na 3. místě se umístila Adélka Dubová z 5. A

 

Všem vítězům, ale i ostatním zúčastněným srdečně blahopřejeme!!!!!!!

V neposlední řadě velice moc děkujeme naší paní ředitelce, která nám velice ochotně vyšla vstříc, protože bez její finanční podpory by naši zpěváčci rozhodně nezískali takové pěkné ceny a dárečky.

Doufáme, že tato tradice potrvá i příští léta a bude mít stále dost malých zájemců o anglické písničky. Co vy víte? Třeba i z Libiny jednou vzejde nová   s u p e r s t a r !!

Foto

p. uč. Kučerová Irena  

54321
(0 votes. Average 0 of 5)