Laskavec

Laskavec

Jsme Laskavci

I v letošním roce žáci 9.A dne 20.října v rámci Dne Laskavosti navštívili DD Libina, kde nám sestřičky a pečovatelky připravili naše spoluobčany na společnou procházku Libinou. Hodinová procházka s osmi částečně imobilními seniory za slunečného odpoledne vedla do parku a dále kolem kostela sv. Jiří, kde byla Galerie na plotě v podobě výtvarných prací žáků ZŠ k výročí 300 let kostela sv. Jiří a zpět do DD.

Tato laskavost v mnohých obličejích vykouzlila spokojenost a úsměv. Smyslem celé akce bylo podpořit u žáků prosociální chování, empatii a podporu konat dobro a laskavost pro druhé a potřebné.  

Celorepublikové akce #jsemlaskavec 2021 se letošního pátého ročníku celkem zúčastnilo 14003 dětí, 565 zaregistrovaných týmů z 260 měst pod záštitou Nadace Karla Janečky.


Přeji vše dobré a ještě jednou velké díky našim žákům, kteří se zapojili do této akce, také žákům I. a II. stupně, kteří nasbírali kaštany, Ing. Vavrušové a panu učiteli Malému a všem ostatním za to, že nám pomáháte naplňovat motto: Svět je hezčí, když si lidé pomáhají.

Láskyplné vánoční svátky, naplněné laskavostí a radostí

přeje Mgr. Jana Talandová

Diplom

54321
(0 votes. Average 0 of 5)