Informace o florbalovém kroužku pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu o kroužek florbalu jsem nucen žáky rozřadit do 2 skupin dle věku. Žáci a žákyně 2. a 3. tříd (SKUPINA A) budou na florbal docházet v sudé týdny. Žáci a žákyně 4. a 5. tříd (SKUPINA B) v liché týdny (tj. každá skupina bude mít florbal 1x za 14 dní). Prosím o dodržování a kontrolu dle kalendáře. 10. 10. 2017 (lichý týden) začínají žáci 4. a 5. tříd (skupina B). Časová dotace ani termín se nemění (ÚT od 14:00 do 15:00). Děkuji za pochopení.
                                                                                                                                                   Mgr. Zdeněk Šenk

54321
(0 votes. Average 0 of 5)