Distanční výuka

Vážení rodiče, žáci,

rádi bychom Vás informovali o tom, že naše škola přechází od 14. 10. do 23. 10. 2020 na distanční výuku. Tato forma vzdělávání se týká 1. i 2. stupně a je pro všechny žáky povinná.

Během distanční výuky se žáci budou řídit platným rozvrhem, který mají stále k dispozici v aplikaci dm Software. Distanční výuka bude probíhat synchronně (on-line výukou přes platformu MS TEAMS) a asynchronně (zadáváním úkolů do sešitu, pracovní listy apod.). Z rozvrhu budou prozatím vypuštěny předměty – VO, VZ, I, HV, VV, TV, ČSP.

V době distanční výuky mají žáci možnost školního stravování. Obědy budou dětem zajištěny a vydávány u výdejového okénka do jídlonosičů v následujícím harmonogramu:

I. stupeň: 11:30 – 12:15

II. stupeň: 12:15 – 13:00

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě nebude obědy odebírat, je nutné, abyste dětem obědy odhlásili u vedoucí školní jídelny paní Aleny Medkové a to nejpozději zítra do 7:00.

V týdnu od 25. 10. do 30. 10. 2020 budou žáci mít podzimní prázdniny dle harmonogramu MŠMT ČR.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)