31.01.2008 - Pololetí školního roku 2007/2008

     Před nedávnem skončilo první pololetí školního roku 2007/2008, což je jistě důvodem k malému ohlédnutí za tímto obdobím.

Nejdříve několik čísel: naši školu navštěvuje celkem 317 žáků v 16 třídách. Z tohoto počtu v prvním pololetí prospělo s vyznamenáním 187 žáků, 127 žáků prospělo a neprospěli 3 žáci. Sedmi žákům byla udělena pochvala třídního učitele, patnáct žáků získalo ocenění ředitele školy. Deseti žákům bylo uděleno napomenutí třídního učitele, čtyři žáci obdrželi důtku třídního učitele a důtku ředitele školy dostalo sedm žáků.

     Během uplynulého období se naši žáci pravidelně zúčastňovali řady různých sportovních, kulturních i jiných soutěží. Na těchto akcích získali žáci naší školy několik větších či menších úspěchů. K největším úspěchům patří určitě čtvrté místo v okresní soutěži v anglickém jazyce, které obsadila žákyně 8.B třídy Petra Ptáčková. Rovněž páté místo mladších dívek v okresním finále atletického čtyřboje a šesté místo chlapců v okresním finále ve florbalu je úspěchem.

     Některé zajímavé akce jsme sami pořádali. Již tradičně jsme pořádali okrskové kolo v přespolním běhu, ze kterého se podařilo našim žákům postoupit ve všech čtyřech kategoriích do okresního finále. Velmi zdařilou akcí byl druhý ročník soutěže ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Žáci třetích tříd absolvovali plavecký výcvik v uničovském bazéně. Rovněž nedávno skončený lyžařský výcvik se těší mezi žáky sedmého ročníku velké oblibě. Již tradičně jsme v předvánočním období uspořádali pro veřejnost Vánoční akademii. Rovněž jsme pro naše žáky uspořádali několik výchovných koncertů, divadelní představení a různé besedy, např. s Policií ČR, Poradnou pro ženy, s pracovníkem Pedagogicko psychologické poradny apod.

     Koncem ledna se uskutečnil zápis dětí do první třídy. Zápisu se zúčastnilo celkem 28 dětí, z nichž několik bude mít odklad povinné školní docházky. V příštím školním roce bychom tedy měli otevřít pouze jednu první třídu.

     Více starostí než jindy mají v tomto období žáci devátého ročníku a jejich rodiče. Ti právě teď podávají přihlášky k dalšímu studiu na střední školy a připravují se na přijímací zkoušky, které je čekají v měsíci dubnu. Přeji všem našim deváťákům, aby se jim podařilo dostat se na školu, kterou si sami vybrali.

     Začali jsme také se zlepšováním pracovního prostředí zaměstnanců i žáků naší školy. Podařilo se nám zmodernizovat cvičnou kuchyňku, sborovnu učitelů v hlavní budově i v budově školy u kostela. Novým nábytkem bude vybavena rovněž další učebna. V závislosti na finančních prostředcích chceme v této modernizaci pokračovat.

     Do konce školního roku zbývá ještě několik měsíců a naše škola připravuje další akce. Zmínil bych se pouze o těch největších. Určitě k nim bude patřit projektové vyučování na téma Středověk, které proběhne koncem května. Na květen je naplánován jazykově poznávací zájezd pro žáky 8. ročníku do Vídně. Ke Dni dětí připravujeme druhý ročník soutěže Král a královna školy. Koncem školního roku bychom rádi zorganizovali na návrh členů Žákovského parlamentu Školní olympiádu.

     Jménem všech zaměstnanců školy přeji všem čtenářům Libinských novin a ostatním spoluobčanům příjemné Velikonoce a bohatou pomlázku.

                                                                                Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)