30.9.2020 - Anthropos Brno

Ve středu 23.září navštívili žáci obou šestých tříd Pavilon Anthropos v Brně.

V celém areálu jsme měli možnost být jen my, tak jsme si to krásně užili. Už v autobusu jsme se těšili na mamuta , ale to jsme si museli počkat. Rozdělili nás do dvou skupin, ta první zhlédla nejdřív stálou expozici o vývoji člověka. Zrovna se to učíme v dějepise.  Byla tam  spousta archeologických nálezů, moc se nám líbily figury  lovců z neolitu, napodobeniny pravěkých jeskyní, no a nejvíc ten obrovský mamut i s mamuťátkem. Ve skutečné velikosti zabral půl obrovského sálu.Pak jsme se vyměnili s druhou skupinou. V jiné části Anthroposu  jsme užasle sledovali výstavu Rytíř dalekých zemí, věnovanou Jindřichu Vávrovi, brněnskému rodákovi, lékaři, cestovateli, botaniku a námořníkovi. Co ten z cest mezi roky 1865 – 1879  všechno dovezl! Zoologcké, botanické sbírky a taky fotografický materiál, ze kterého se podařilo vyvolat  fotky třeba Aboriginců, indiánů,  starobylých měst a historických  lodí . A ten krásný originální samurajský oděv!Taky jsem museli plnit úkoly do pracovních listů – to abychom se procvičili v zeměpise.A ještě tam měli výborné bistro, tak jsme si místo oběda užili…..Moc se nám tam  líbilo.

Vaši žáci 6.A a 6.B, paní učitelka Vitešníková, pan učitel Minář a paní asistentka Štenclová.

Antropos 1Antropos 3

Antropos

Antropos2

54321
(0 votes. Average 0 of 5)