28.2.2020 - Lesnická soutěž

Young People in European Forests (YPEF)

YPEF – Mladí lidé v evropských lesích (dále jen YPEF) je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 11 zemí Evropy.

V ČR se soutěží v kategoriích 6. – 9. třída ZŠ (případně ekvivalent víceletých gymnázií) a SŠ. Do evropského finále pak z celostátního kola postupuje absolutní vítěz. Soutěží se ve 3 členných družstvech.

Na organizaci soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, PEFC ČR a některé soukromé společnosti.

Místní kole YPEF soutěže proběhlo v pátek 21.2.2020 v budově Gymnázia Šumperk.

Součástí soutěže byl písemný test a poznávací část.

Tříčlenný tým ZŠ Libina se zúčastnil této přírodovědné soutěže v zastoupení žáků 7. ročníků jmenovitě: Filip Pospíšil 7.A, Daniel Karásek 7.A, Radek Sládek 7.B a Michal Schartel 7.B jako náhradník. Hoši se umístili na pěkném třetím místě.

Blahopřejeme a přejeme další úspěchy na podobných soutěžích.

                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Jana Talandová – koordinátorka environmentální výchovy

Soutěž lesy 1

soutěž lesy 2

lesy 3

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)