27.06.2016 - Paměť národa, Příběhy našich sousedů

Paměť národa je digitální archiv, který dokumentuje vzpomínky pamětníků, kteří se během svého života potýkali s důsledky vládnutí totalitních režimů. Ve své databázi uchovává nahrávky vzpomínek pamětníků, jejich fotografie, videa, deníky a mnoho jiných archivních dokumentů, které mají podat svědectví o době nedávno minulé a dokumentovat životy v totalitní době pro následující generace.

Tento archiv vytvořily v roce 2008 tři české instituce: Ústav pro studium totalitních režimů, Český rozhlas a sdružení Post Bellum. A právě poslední zmiňované sdružení Post Bellum nahrává vzpomínky pamětníků a koordinuje vzdělávací a osvětové projekty pro děti i dospělé.

Koordinátoři sdružení Post Bellum kontaktovali představitele naší obce a školy, zda bychom se nezapojili do projektu pro žáky osmých a devátých tříd s názvem Příběhy našich sousedů. Jedná se o projekt, ve kterém se z žáků za pomocí učitelů dějepisu stávají na půl roku rozhlasoví či televizní dokumentaristé. Jejich cílem je pak vyzpovídat pamětníka a natočit o něm reportáž.

Na naší škole vznikly dva týmy. První ve složení těchto žáků: Michaela Kobzová, Pavel Janoš a Adéla Lišková. Ti měli za úkol zpracovat příběh potomka volyňských Čechů, pana Miroslava Lišky. Druhý tým, ve složení Martina Pirklová, Tereza Drábková, Radek Hladil a Ondřej Studnička zase zpracovávali příběh volyňského rodáka pana Jiřího Zahradníka. Jejich prací bylo natočit rozhovory, digitalizovat fotografie a bádat v archivech a nakonec natočit rozhlasovou reportáž o délce asi tří minut, ke které si žáci museli napsat svůj scénář. Se sestříháním reportáže nám pomohli redaktoři Českého rozhlasu v Olomouci. Pro mnohé z nás to byla úžasná zkušenost si na vlastní kůži vyzkoušet práci s mikrofonem přímo v rozhlasovém studiu.

Vyvrcholení naší práce nastalo na konci června, kdy se v Zábřehu na Moravě konalo oblastní kolo prezentací všech žákovských týmů zapojených do tohoto projektu v našem regionu. Trochu nervózní jsme se vydali prezentovat naši několikaměsíční práci a také si poslechnout své konkurenty ze zábřežských a šumperských škol. Jaké pak bylo naše překvapení, když naše dva týmy obsadily první dvě místa. Kromě věcných darů jsme si odnesli dobrý pocit z naší práce a pro vítězný tým také pozvání do Prahy na Americkou ambasádu, kam jsme se podívali teď v září a žáci tu znovu představili svou práci společně s ostatními týmy z celé republiky.

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, kteří se na tomto projektu podíleli. A v neposlední řadě oběma pamětníkům za jejich čas, trpělivost a ochotu spolupracovat s našimi žáky, neboť spolupráce mezi starší a mladší generací je jedním z cílů tohoto projektu.

Práci obou týmů, včetně nahrávek reportáží, prezentací a fotografií si můžete prohlédnout na následující internetové adrese: http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/sumperk-zabreh-na-morave/

Foto týmů

               Mgr. Jitka Zahradníková

pamet naroda             

54321
(0 votes. Average 0 of 5)