25.11.2020 - Návrat žáků II. stupně do škol

Návrat žáků II. stupně do škol

Na základě informací MŠMT ČR o změnách v provozu škol a školských zařízení bude návrat žáků do školy následující:

Od 30. 11. 2020 se k pravidelné prezenční výuce vrací žáci devátých ročníků, kteří se budou řídit rozvrhem v DM. 

Zbývající třídy se budou řídit následujícím harmonogramem:

30. 11. – 4. 12. – prezenční výuka se týká žáků VI. A, VII. A, VIII. A (žáci VI. B, VII. B a VIII. B zůstávají doma na distanční výuce)

7. 12. – 11. 12. – prezenční výuka se týká žáků VI. B, VII. B, VIII. B (žáci VI. A, VII. A a VIII. A zůstávají doma na distanční výuce)

14. 12. – 18. 12. – prezenční výuka se týká žáků VI. A, VII. A, VIII. A (žáci VI. B, VII. B a VIII. B zůstávají doma na distanční výuce)

21. 12. – 22. 12. – prezenční výuka se týká žáků VI. B, VII. B, VIII. B (žáci VI. A, VII. A a VIII. A zůstávají doma na distanční výuce)

V rámci prezenční výuky bude standardně probíhat i odpolední vyučování. 

Žáci, kteří budou ve škole v rámci prezenční výuky, budou chodit na obědy dle jejich rozvrhu. 

Žákům, kteří budou doma na distanční výuce, budou obědy vydávány do jídlonosičů v době od 13:45. 

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte. 

 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)