18.11.2019 - Nabídka pracovního místa na pozici učitel/učitelka 2. stupně

Nabídka pracovního místa na pozici učitel/učitelka 2. stupně, úvazek 1,0 (M, F, Inf)

Předpokládaný nástup:

1. 1. 2020

Platové zařazení:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Vstupní předpoklady:

  • morální bezúhonnost
  • kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících, v platném znění
  • zdravotní způsobilost
  • samostatnost, flexibilita, komunikativnost

Žádost o pracovní místo, strukturovaný životopis a kopii dokladů o nejvyšším vzdělání (diplom, včetně vysvědčení o závěrečné zkoušce) zasílejte na adresu školy nebo na e-mail.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)