17.04.2019 - "Voda pro všechny" ("Water for All“)

Ministerstvo zemědělství letos opět vyhlásilo soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií u příležitosti Světového dne vody 2019.

Žákyně ZŠ Libina Simona Slámová z 8.B získala krásné 10. místo v celorepublikové soutěži “Voda pro všechny” se svoji černobílou fotografii se stejnojmenným názvem. Z Olomouckého kraje byla vybrána porotou jako jediná.   Mezi 38 nominovaný byla úspěšná i její spolužačka Eliška Piňosová. Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků naší školy z 2. stupně:

Adéla Krischková 6.A

Kristýna Janušová   7.A

Daniela Ponížilová 7.A

Matěj Talanda 7.B

Simona Slámová 8.B

Eliška Piňosová 8.B

Patrik Janoš 8.B

Adam Dubový 9.třída

Do soutěže se zapojilo více než 2500 dětí z téměř 250 škol z celé České republiky. Porota nejdříve vybrala 80 finalistů (42 obrázků a 38 fotografií) a následně vyhodnotila nejlepších 10 prací v každé kategorii. V pondělí 15. dubna 2019 rozhodla odborná porota složená ze zástupců pořadatele o výsledcích dětské soutěže.Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok se snaží vodu představit z jiného pohledu. Celosvětovým tématem letošního roku je heslo :“Voda pro všechny“.

Voda má zásadní význam pro život na Zemi. Letošní téma se proto zabývá otázkou zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě.

Cílem soutěže bylo, aby si děti uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu.

2019 04 17 Voda foto

Výhercům srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy ve fotografování.

Nominovaná díla budou prezentována na výstavě v Národním zemědělském muzeu od konce dubna do konce července.

 http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/rok-2019/vyherci-souteze-voda-pro-vsechny/

 Za komisi výtvarné výchovy Mgr. Jana Talandová

2019 04 17 Voda pro vsechny

54321
(0 votes. Average 0 of 5)