13.02.2021 - Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Ukončení nouzového stavu nemá mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.

Žákům 1. a 2. ročníků je povolena osobní přítomnost ve škole a tito žáci budou tedy dále vzděláváni prezenčně.

Žáci 3. – 9. ročníků budou vzděláváni distančním způsobem a budou se dále řídit platným rozvrhem v aplikaci DM Software.

Vedení ZŠ Libina

54321
(0 votes. Average 0 of 5)