^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

21.12. 22.12.2016 - Ředitelské volno

Na základě ustanovení paragrafu 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ Libina volno na dny 21. a 22. prosince 2016.

Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

Informace o florbalovém kroužku

Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu o kroužek florbalu jsem nucen žáky rozřadit do 2 skupin dle věku. Žáci a žákyně 2. a 3. tříd (SKUPINA A) budou na florbal docházet v sudé týdny. Žáci a žákyně 4. a 5. tříd (SKUPINA B) v liché týdny (tj. každá skupina bude mít florbal 1x za 14 dní). Prosím o dodržování a kontrolu dle kalendáře. Příští týden, 8. 11. 2016, začínají žáci 4. a 5. tříd (skupina B). Časový dotace ani termín se nemění (ÚT od 13:45 do 15:00). Děkuji za pochopení.

Mgr.Zdeněk Šenk

IINFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

1. Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016

2. Žáci 2. až 9. ročníku se dostaví před budovu školy v 8.30 hod.

3. Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku se uskuteční v sále Kulturního

     domu Libina v 09:00 hod.       

4. Aktovky a přezůvky si žáci vezmou s sebou

5. Loňské třídy 2.B a 4.B (letošní 3.B a 5.B) zůstávají v tomto školním roce v

     budově školy č. 520 (horní část obce)

6. Loňská třída 4.A (letošní 5.A) bude v tomto školním roce umístěna v budově

     školy u kina („měšťanka“)

7. Ranní družina ve čtvrtek 1. září bude v budově Školní družiny!

Umístění tříd na jednotlivých budovách ve šk. roce 2016/2017:

Budova č. 31 (u kostela):

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A

 

Budova č. 520 (horní škola):

3.B, 5.B

 

Budova č. 548 („měšťanka“):

4.A, 4.B, 5.A, 6., 7., 8., 9.

Inkasní platba

Inkasní platby stravného od 01. 10. 2016 budou prováděny vždy 1. týden v měsíci, částkou sníženou o případné odhlášky z minulého měsíce.

 

Alena Medková - vedoucí ŠJ

Stravování žáků v době nemoci

- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 poskytována dětem jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

Zaplacené obědy jsou rodiče povinni odhlásit. Pokud obědy v době nemoci nebudou odhlášeny žáci se tak stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací, tzn. bude jim účtována plná cena 60,-- Kč.

Stravování žáků v době prázdnin, ředitelského volna

- podle § 117 písm. a) je školní družina vyloučena z toho, aby při pobytu v ní stravování poskytovalo, protože školní družina je zájmové školské zařízení a pokud bude ve školní družině zajištěn dětem pobyt o prázdninách, ředitelském volnu, pak nemají nárok na zvýhodněné stravování (za finanční normativ) - pokud se budou stravovat tak za plnou cenu.

Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 2, odst. 7).

Copyright © 2015. Základní škola Libina