^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendář

duben 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení uživatele

04.04.2017 - Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 se bude konat v úterý 4. 4. 2017 od 13:00 hodin v budově u kostela.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, tedy děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let

S sebou k zápisu přineste:

1) rodný list dítěte

2) vyplněný dotazník pro rodiče žáka

3) příp. soudní rozhodnutí (pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě).

 

Pozn. ze školského zákona: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

21.12. 22.12.2016 - Ředitelské volno

Na základě ustanovení paragrafu 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ Libina volno na dny 21. a 22. prosince 2016.

Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

Informace o florbalovém kroužku

Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu o kroužek florbalu jsem nucen žáky rozřadit do 2 skupin dle věku. Žáci a žákyně 2. a 3. tříd (SKUPINA A) budou na florbal docházet v sudé týdny. Žáci a žákyně 4. a 5. tříd (SKUPINA B) v liché týdny (tj. každá skupina bude mít florbal 1x za 14 dní). Prosím o dodržování a kontrolu dle kalendáře. Příští týden, 8. 11. 2016, začínají žáci 4. a 5. tříd (skupina B). Časový dotace ani termín se nemění (ÚT od 13:45 do 15:00). Děkuji za pochopení.

Mgr.Zdeněk Šenk

IINFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

1. Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016

2. Žáci 2. až 9. ročníku se dostaví před budovu školy v 8.30 hod.

3. Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku se uskuteční v sále Kulturního

     domu Libina v 09:00 hod.       

4. Aktovky a přezůvky si žáci vezmou s sebou

5. Loňské třídy 2.B a 4.B (letošní 3.B a 5.B) zůstávají v tomto školním roce v

     budově školy č. 520 (horní část obce)

6. Loňská třída 4.A (letošní 5.A) bude v tomto školním roce umístěna v budově

     školy u kina („měšťanka“)

7. Ranní družina ve čtvrtek 1. září bude v budově Školní družiny!

Umístění tříd na jednotlivých budovách ve šk. roce 2016/2017:

Budova č. 31 (u kostela):

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A

 

Budova č. 520 (horní škola):

3.B, 5.B

 

Budova č. 548 („měšťanka“):

4.A, 4.B, 5.A, 6., 7., 8., 9.

Copyright © 2015. Základní škola Libina