Zápis do první tříd​y

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2021-2022 proběhne zápis ve dnech 8.-16. dubna 2021, ve výjimečných případech v náhradním termínu ve dnech 28.-30. dubna 2021. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovil ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona. Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2021-2022 konat v uvedeném termínu bez přítomnosti dětí.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout ve vestibulu u hlavního vchodu do budovy školy na Vratislavově náměstí 124 ve dnech 1.-16. dubna 2021 nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

 

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

 • kopie rodného list dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé)
 • přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce (k dispozici v příloze tohoto textu)
 • zápisní list pro školní rok 2021-2022 (k dispozici v příloze tohoto textu)
 • kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky – pouze v případě, že byl v roce 2020 udělen odklad školní docházky